Cennik Badań Laboratoryjnych

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

 • Mocz - badanie ogólne
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • OB / wynik 1 d. rob. /
 • 7,00 zł
 • Morfologia krwi (pełna)
  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • PT (INR)
  / wynik 1 d. rob. /
 • 7,00 zł
 • APTT
  (wynik 1 d. rob.)
 • 12,00 zł
 • Fibrynogen
  (wynik 1 d. rob.)
 • 12,00 zł
 • D-dimer. ilościowo
  (wynik 1 d. rob.)
 • 20,00 zł
 • Glukoza
  (wynik 1 d. rob.)
 • 35,00 zł
 • Elektrolity (Na. K)
  (wynik 1 d. rob.)
 • 8,00 zł
 • Elektrolity (Na. K. Cl)
  (wynik 1 d. rob.)
 • 16,00 zł
 • Sód
  (wynik 1 d. rob.)
 • 24,00 zł
 • Potas
  (wynik 1 dz. rob.)
 • 8,00 zł
 • Rozmaz krwi (manualnie)
  (wynik 1 d. rob.)
 • 8,00 zł
 • Lipidogram (CHOL. HDL. LDL. TG)
  (wynik 1 d. rob.)
 • 27,00 zł
 • Cholesterol całkowity
  (wynik 1 d. rob.)
 • 10,00 zł
 • Cholesterol HDL
  (wynik 1 d. rob.)
 • 10,00 zł
 • Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia
  (wynik 3 d. rob.)
 • 10,00 zł
 • Trójglicerydy / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Próby wątrobowe (ALT. AST. ALP. Bil. GGTP) / wynik 1 d. rob. /
 • 45,00 zł
 • ALT / wynik 1 d. rob. /
 • 9,00 zł
 • AST / wynik 1 d. rob. /
 • 9,00 zł
 • Fosfataza zasadowa
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Bilirubina całkowita
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Bilirubina związana (bezpośrednia) / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Bilirubina wolna
  / wynik 1 d. rob. /
 • 20,00 zł
 • GGTP / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Cholinoesteraza
  / wynik 3 d. rob. /
 • 27,00 zł
 • Dehydrogenaza mleczanowa
  / wynik 1 d. rob. /
 • 27,00 zł
 • Lipaza / wynik 1 d. rob. /
 • 27,00 zł
 • Amylaza / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Amylaza trzustkowa
  / wynik 3 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Mocznik / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Kreatynina / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Klirens kreatyniny
  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Cystatyna C / wynik 10 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Kwas moczowy / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Białko całkowite / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Albumina / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Proteinogram / wynik 2 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • Żelazo / wynik 1 d. rob. /
 • 15,00 zł
 • Ferrytyna / wynik 1 d. rob. /
 • 29,00 zł
 • Wapń całkowity
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Chlorki / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Fosfor nieorganiczny / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Magnez / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Wapń zjonizowany / wynik 1 d. rob./
 • 27,00 zł

BADANIA KAŁU

 • Kał - badanie ogólne
  / wynik 2 d. rob. /
 • 20,00 zł
 • Kał na pasożyty (1 ozn.)
  / wynik 2 d. rob. /
 • 18,00 zł
 • Owsiki - wymaz parazytologiczny
  / wynik 2 d. rob. /
 • 15,00 zł
 • Kał - G. lamblia met. ELISA
  / wynik 3 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • Kał - krew utajona (bez diety)
  / wynik 2 d. rob. /
 • 17,00 zł
 • Kał - rota i adenowirusy
  / wynik 1 d. rob. /
 • 30,00 zł
 • Kał pasożyty – Parasep SF
  / wynik 5 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • Kał - norowirusy
  / wynik 3 d. rob. /
 • 85,00 zł

 

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

 • CRP. ilościowo
  / wynik 1 d. rob. /
 • 18,00 zł
 • Prokalcytonina. ilościowo
  / wynik 1-2 d. rob. /
 • 95,00 zł
 • ASO. ilościowo
  / wynik 1 d. rob. /
 • 17,00 zł
 • RF. ilościowo
  / wynik 1 d. rob. /
 • 15,00 zł
 • Czynnik reumatoidalny RF IgG
  / wynik 18 d. rob. /
 • 115,00 zł
 • Czynnik reumatoidalny RF IgM
  / wynik 18 d. rob. /
 • 115,00 zł
 • Czynnik reumatoidalny RF IgA
  / wynik 18 d. rob. /
 • 115,00 zł
 • Odczyn Waalera-Rosego
  / wynik 1 d. rob. /
 • 15,00 zł
 • anty-CCP
  / wynik 2 d. rob. /
 • 70,00 zł
 • Alfa-1-antytrypsyna w kale
  / wynik 10 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • Elastaza trzustkowa w kale
  / wynik 20 d. rob. /
 • 195,00 zł
 • Kalprotektyna w kale
  / wynik 8-14 d. rob. /
 • 160,00 zł
 • M2-PK w kale met. ELISA
  / wynik 25 d. rob. /
 • 220,00 zł
 • Laktoferyna w kale met. ELISA
  / wynik 40 d. rob. /
 • 170,00 zł
 • Zonulina
  / wynik 3 d. rob. /
 • 360,00 zł

 

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA

 • CK / wynik 1 d. rob. /
 • 20,00 zł
 • CK-MB. aktywność
  / wynik 1 d. rob. /
 • 27,00 zł
 • CK-MB. mass
  / wynik 1 d. rob. /
 • 45,00 zł
 • Troponina T
  / wynik 2 d. rob. /
 • 45,00 zł
 • Mioglobina
  / wynik 3 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • NT pro-BNP
  / wynik 2 d. rob. /
 • 98,00 zł
 • Homocysteina
  / wynik 1 d. rob. /
 • 65,00 zł

 

HEMATOLOGIA

 • Retikulocyty
  / wynik 1 d. rob. /
 • 15,00 zł
 • Płytki krwi (na cytrynian)
  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Eozynofilia. wymaz z nosa
  / wynik 2 d. rob. /
 • 18,00 zł
 • Mielogram
  / wynik 6 d. rob. /
 • 120,00 zł

SEROLOGIA

 • Grupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO. oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych.
  / wynik 3 d. rob. /
  UWAGA: w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych zgodnie z zaleceniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii konieczna jest dalsza ich identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKiK jest kontynuacją zleconego badania i wiąże się z dodatkowym kosztem (kod badania 986).
  Odmowa ponownego pobrania materiału u pacjenta w celu wykonania identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK. uniemożliwia wydanie kompletnego wyniku Grupy Krwi. Wobec takiej sytuacji. kontrahent zlecający badanie grupy krwi zobowiązany jest pokryć koszt już wykonanego oznaczenia Grupy Krwi. pomimo nie otrzymania wyniku. Laboratorium nie może wydać wyniku niekompletnego”.
 • 40,00 zł
 • Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia)
  / wynik 7 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku
  / wynik 7 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń (+ 23%VAT)
  / wynik 7 d. rob. /
 • 17,00 zł
 • P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)/ alleloprzeciwciała odpornościowe
  / wynik 2 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • P/c. odpornościowe identyfikacja
  / wynik 10 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Bezpośredni test antyglobulinowy
  / wynik 2 d. rob. /
 • 25,00 zł
 • Badanie przedtransfuzyjne
  / wynik 1 d. rob. /
 • 34,00 zł
 • Próba zgodności serologicznej 1 jednostka
  / wynik 1 d. rob. /
 • 45,00 zł

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE

 • FSH  / wynik 1 d. rob. /
 • 24,00 zł
 • LH  / wynik 1 d. rob. /
 • 24,00 zł
 • Estradiol  / wynik 1 d. rob. /
 • 24,00 zł
 • Progesteron  / wynik 1 d. rob. /
 • 24,00 zł
 • Prolaktyna  / wynik 1 d. rob. /
 • 24,00 zł
 • Beta-HCG (total)  / wynik 1 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • HCG wolna podjednostka beta  / wynik 6 d. rob. /
 • 45,00 zł
 • HCG wolna podjednostka beta - (aparat firmy Roche) dla FMF
  / wynik do 2 d. rob. /
 • 75,00 zł
 • Harmony Test (trisomia 21. 18. 13. płeć płodu. analiza XY)
  / wynik 17 d. rob. /
 • 2700,00 zł
 • Harmony Test (Trisomia 21.18.13)
  / wynik 17 d. rob. /
 • 2350,00 zł
 • Estriol wolny
  / wynik 3 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • PAPP-A  / wynik 3 d. rob. /
 • 75,00 zł
 • Prisca - raport
  / wynik 5 d. rob. /
 • 110,00 zł
 • DHEA SO4  / wynik 1 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • DHEA  / wynik 5 d. rob. /
 • 47,00 zł
 • Dihydrotestosteron (DHT)
  / wynik do 16 d. rob. /
 • 110,00 zł
 • Androstendion
  / wynik 1 d. rob. /
 • 47,00 zł
 • Testosteron
  / wynik 1 d. rob. /
 • 30,00 zł
 • Testosteron wolny
  / wynik 5 d. rob. /
 • 50,00 zł
 • SHBG  / wynik 1 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • 17-hydroksyprogesteron
  / wynik 5 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • Kariotyp. badanie cytogenetyczne
  / wynik 30 d. rob. /
 • 390,00 zł
 • AMH  / wynik 3 d. rob. /
 • 130,00 zł
 • Inhibina B
  / wynik 15 d. rob. /
 • 160,00 zł
 • Inhibina A
  / wynik 25 d. rob. /
 • 160,00 zł
 • Makroprolaktyna
  / wynik 7 d. rob. /
 • 124,00 zł
 • sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1
  / wynik 9 d. rob. /
 • 170,00 zł
 • PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu
  / wynik 9 d. rob. /
 • 165,00 zł
 • Indeks sFlt-1/PlGF
  / wynik 9 d. rob. /
 • 240,00 zł

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

 • Hemoglobina glikowana met. HPLC / wynik 3 d. rob. /
 • 29,00 zł
 • Fruktozamina   / wynik 14 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Insulina   / wynik 1 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR   / wynik 1 d. rob. /
 • 50,00 zł
 • C-peptyd   / wynik 1 d. rob. /
 • 47,00 zł
 • P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)
  / wynik do 26 d. rob. /
 • 89,00 zł
 • P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo  / wynik 9 d. rob. /
 • 95,00 zł
 • P/c. p. transporterowi cynku ( ZnT8Ab)P/c. p. transporterowi cynku (ZnT8Ab)
  / wynik do 20 d. rob. /
 • 285,00 zł
 • Wodorowęglany (HCO3) w surowicy. ilościowo
  / wynik do 3 d. rob. /
 • 50,00 zł

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

 • TSH  / wynik 1 d. rob. /
 • 20,00 zł
 • FT4  / wynik 1 d. rob. /
 • 22,00 zł
 • FT3  / wynik 1 d. rob. /
 • 22,00 zł
 • T4  / wynik 1 d. rob. /
 • 21,00 zł
 • T3  / wynik 1 d. rob. /
 • 21,00 zł
 • anty-TPO  / wynik 1 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • anty-TG  / wynik 1 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • P/c. p. receptorom TSH
  / wynik 1 d. rob. /
 • 75,00 zł
 • Tyreoglobulina
  / wynik 1 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych
  / wynik 21 d. rob. /
 • 140,00 zł
 • Odwrotna trójjodotyronina (rT3)
  / wynik 10 d. rob. /
 • 150,00 zł

DIAGNOSTYKA ANEMII

 • Transferyna  / wynik 1 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • Witamina B12  / wynik 1 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • Kwas foliowy  / wynik 1 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • Erytropoetyna  / wynik 3-4 d. rob. /
 • 45,00 zł
 • TIBC  / wynik 1 d. rob. /
 • 20,00 zł
 • UIBC  / wynik 1 d. rob. /
 • 18,00 zł
 • Rozpuszczalny receptor transferyny
  / wynik do 4 d. rob. /
 • 85,00 zł

 

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH

 • Parathormon (intact) / wynik 1 d. rob. /
 • 37,00 zł
 • Kalcytonina   / wynik 3 d. rob. /
 • 45,00 zł
 • Osteokalcyna   / wynik 3 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • Fosfataza kwaśna
  / wynik 3 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Fosfataza zasadowa izoenzym kostny   / wynik 4 d. rob. /
 • 42,00 zł
 • C-telopeptyd kolagenu typu I
  / wynik 7 d. rob. /
 • 195,00 zł
 • PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)  / wynik 7 d. rob. /
 • 120,00 zł
 • Pyrylinks D w moczu
  / wynik 4 d. rob. /
 • 80,00 zł
 • Witamina D3 metabolit 1.25(OH)2
  / wynik 5 d. rob. /
 • 165,00 zł
 • Witamina D3 metabolit 25(OH)
  / wynik 1 d. rob. /
 • 70,00 zł
 • Profil reumatyczny1 IgG met. IIF
  / wynik 15 d. rob. /
 • 110,00 zł
 • Beta-Crosslaps (beta-CTX)
  / wynik do 3 d. rob. /
 • 110,00 zł
 • P1NP całkowity
  / wynik do 3 d. rob. /
 • 65,00 zł

INNE HORMONY I METABOLITY

 • ACTH   / wynik 1-2 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • Kortyzol   / wynik 1 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu   / wynik 5 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • 17-hydroksykortykosteroidy w DZM
  / wynik 10 d. rob. /
 • 110,00 zł
 • 17-ketosteroidy w DZM
  / wynik 10 d. rob. /
 • 110,00 zł
 • Aldosteron   / wynik 1 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Aldosteron w DZM
  / wynik 5 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Aktywność reninowa osocza (ARO)
  / wynik 8-11 d. rob. /
 • 95,00 zł
 • Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)   / wynik 17 d. rob. /
 • 120,00 zł
 • Dopamina w DZM
  / wynik 16 d. rob. /
 • 60,00 zł
 • Katecholaminy (A.NA.D) w DZM met. HPLC   / wynik 9 d. rob. /
 • 200,00 zł
 • Metoksykatecholaminy w DZM
  / wynik do 10 d. rob. /
 • 129,00 zł
 • Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM   / wynik do 19 d. rob. /
 • 180,00 zł
 • Metabolity katecholamin ( VMA. HVA. 5-HIAA) w DZM
  / wynik do 19 d. rob. /
 • 0,00 zł
 • Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM   / wynik do 14 - 21 d. rob. /
 • 75,00 zł
 • Kwas wanilinomigdałowy w DZM
  / wynik do 15 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • Katecholaminy (A.NA.D) w DZM met. ELISA   / wynik do 16 d. rob. /
 • 95,00 zł
 • Hormon wzrostu
  / wynik do 3-4 d. rob. /
 • 36,00 zł
 • IGF-BP3   / wynik do 20 d. rob. /
 • 75,00 zł
 • IGF-1   / wynik do 4 d. rob. /
 • 75,00 zł
 • Gastryna  / wynik do 3 d. rob. /
 • 75,00 zł
 • Leptyna   / wynik do 12 d. rob. /
 • 100,00 zł
 • Serotonina
  / wynik do 16 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • Serotonina w DZM
  / wynik do 16 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • Profil steroidowy w DZM met. GC-MS  / wynik do do 65 d. rob. /
 • 460,00 zł
 • Kwas homogentyzynowy w DZM
  / wynik do 17 d. rob. /
 • 250,00 zł
 • Alfa-2 makroglobulina
  / wynik do 4 d. rob. /
 • 69,00 zł
 • Kwas hydroksymasłowy
  / wynik do 3 d. rob. /
 • 70,00 zł

 

ONKOLOGICZNA DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

 • APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego
  / wynik 18 d. rob. /
 • 460,00 zł
 • MUTYH – podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczoną recesywnie
  / wynik 18 d. rob. /
 • 460,00 zł
 • NOD2 - badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna
  / wynik 18 d. rob. /
 • 455,00 zł
 • Zapalenia trzustki - badanie mutacji w genach SPINK1. PRSS1. CTRC. CFTR  / wynik 18 d. rob. /
 • 1050,00 zł

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

 • Chromogranina A   / wynik 14 d. rob. /
 • 95,00 zł
 • ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka)   / wynik 3 d. rob. /
 • 140,00 zł
 • HE4   / wynik 3 d. rob. /
 • 90,00 zł
 • PSA całkowity
  / wynik 1 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA)
  / wynik 1 d. rob. /
 • 110,00 zł
 • PSA wolny   / wynik 2 d. rob. /
 • 60,00 zł
 • PCA3 w moczu
  / wynik 24 d. rob. /
 • 2200,00 zł
 • 4K score – ocena ryzyka raka prostaty   / wynik do 21 d. rob. /
 • 2000,00 zł
 • Select MDx – płynna biopsja prostaty   / wynik do 30 d. rob. /
 • 1900,00 zł
 • Fosfataza kwaśna sterczowa
  / wynik do 3 d. rob. /
 • 25,00 zł
 • CEA   / wynik 1 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • AFP   / wynik 1 d. rob. /
 • 36,00 zł
 • CA 125
  / wynik do 1 d. rob. /
 • 36,00 zł
 • CA 15-3   / wynik do 1 d. rob. /
 • 37,00 zł
 • CA 19-9   / wynik do 1 d. rob. /
 • 36,00 zł
 • TPS   / wynik do 14 d. rob. /
 • 75,00 zł
 • SCC - Ag   / wynik 2 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • CYFRA 21-1   / wynik 9 d. rob. /
 • 50,00 zł
 • CA 72-4   / wynik 6-9 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • CA-50   / wynik 15 d. rob. /
 • 215,00 zł
 • Beta-2-mikroglobulina
  / wynik 1 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • Beta-2-mikroglobulina w moczu  / wynik 7 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • BRCA 1 met. PCR
  / wynik 17 d. rob. /
 • 320,00 zł
 • BRCA 2 met PCR
  / wynik 17 d. rob. /
 • 240,00 zł
 • PALB2 met. biologii molekularnej
  / wynik 17 d. rob. /
 • 260,00 zł
 • BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej  / wynik 33 d. rob. /
 • 2050,00 zł
 • Pakiet BRCA1. BRCA2 met. biologii molekularnej  / wynik 17 d. rob. /
 • 460,00 zł
 • Pakiet BRCA1. BRCA2. PALB2 met. biologii molekularnej / wynik 17 d. rob. /
 • 650,00 zł
 • S100   / wynik 5-8 d. rob. /
 • 52,00 zł
 • NSE (Neuroswoista enolaza)
  / wynik 10 d. rob. /
 • 50,00 zł
 • Adrenalina   / wynik 17 d. rob. /
 • 95,00 zł
 • Adrenalina w DZM   / wynik 17 d. rob. /
 • 95,00 zł
 • Noradrenalina   / wynik 17 d. rob. /
 • 115,00 zł
 • Noradrenalina w DZM
  / wynik 17 d. rob. /
 • 97,00 zł
 • Metanefryna w DZM   / wynik 17 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Normetanefryna w DZM
  / wynik 17 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Septyna 9   / wynik 32 d. rob. /
 • 725,00 zł
 • Interleukina 6   / wynik 2-3 d. rob. /
 • 130,00 zł
 • EarlyCDT - Lung
  / wynik do 28 d. rob. /
 • 895,00 zł
 • ProGRP   / wynik 3 d. rob. /
 • 130,00 zł
 • TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy   / wynik 12 d. rob. /
 • 160,00 zł

UKŁAD KRZEPNIĘCIA

 • Czynnik von Willebranda
  / wynik 16 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • Czynnik von Willebranda - aktywność   / wynik 16 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • Antytrombina III. aktywność
  / wynik 3 d. rob. /
 • 50,00 zł
 • Białko C aktywność
  / wynik 4 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • Oporność na aktywne białko C
  / wynik 10 d. rob. /
 • 75,00 zł
 • Białko S wolne   / wynik 9 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • Czynnik V Leiden ( met.PCR)
  / wynik 14 d. rob. /
 • 190,00 zł
 • Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR)
  / wynik 14 d. rob. /
 • 190,00 zł
 • Termolabilny wariant MTHFR (met PCR)   / wynik 15 d. rob. /
 • 220,00 zł
 • FDP - produkty degradacji fibrynogenu   / wynik 2 d. rob. /
 • 48,00 zł
 • Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)
  / wynik 16 d. rob. /
 • 312,00 zł
 • Nadkrzepliwość panel rozszerzony (Czynnik V Leiden.Czynnik V R2.Mutacja 20210 G-A genu protrombiny.Mutacja MTHFR C677T..Mutacja MTHFR A1298C.Mutacja -675(4G/5G) w genie PAI-1)  / wynik 12 d. rob. /
 • 600,00 zł

 

BADANIA Z MOCZU

 • Białko w DZM  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Glukoza w DZM  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Wapń w DZM  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Fosfor w DZM  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Magnez w DZM  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Mocznik w DZM  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Kreatynina w DZM
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Kwas moczowy w DZM
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Sód i potas w DZM
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Sód w moczu
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Sód w DZM
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Potas w moczu
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Potas w DZM
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Chlorki w DZM
  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Glukoza i ketony w moczu. jakościowo   / wynik 1 d. rob. /
 • 15,00 zł
 • Wskaźnik wapń / kreatynina
  / wynik 1 d. rob. /
 • 26,00 zł
 • Wapń w moczu
  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Fosfor w moczu
  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Magnez w moczu
  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Mocznik w moczu
  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Kreatynina w moczu
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Kwas moczowy w moczu
  / wynik 1 d. rob. /
 • 10,00 zł
 • Sód i potas w moczu
  / wynik 1 d. rob. /
 • 18,00 zł
 • Chlorki w moczu
  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Amylaza w moczu
  / wynik 1 d. rob. /
 • 12,00 zł
 • Albumina DZM / wynik 2 d. rob. /
 • 23,00 zł
 • Albumina w moczu
  / wynik 1 d. rob. /
 • 17,00 zł
 • Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)   / wynik 2 d. rob. /
 • 29,00 zł
 • Porfobilinogen w DZM
  / wynik do 10 d. rob. /
 • 139,00 zł
 • Cystyna w DZM. ilościowo
  / wynik 15 d. rob. /
 • 142,00 zł

IMMUNOGLOBULINY. SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY

 • Immunoglobuliny IgG. IgM. IgA   / wynik 14 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • IgG   / wynik 1 d. rob. /
 • 30,00 zł
 • IgM   / wynik 3 d. rob. /
 • 30,00 zł
 • IgA   / wynik 1 d. rob. /
 • 30,00 zł
 • IgD   / wynik 15 d. rob. /
 • 105,00 zł
 • Dopełniacz. składowa C-3c
  / wynik 5 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Dopełniacz. składowa C-4
  / wynik 5 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Dopełniacz. całkowita aktywność CH50   / wynik 18 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • HLA-B27 met.PCR
  / wynik 10 d. rob. /
 • 150,00 zł
 • Kompleksy immunologiczne
  / wynik 10 d. rob. /
 • 115,00 zł
 • Alfa-1-antytrypsyna
  / wynik 5 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)   / wynik 7 d. rob. /
 • 50,00 zł
 • Mukoproteiny  / wynik 5 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • Ceruloplazmina   / wynik 3 d. rob. /
 • 47,00 zł
 • Haptoglobina   / wynik 5 d. rob. /
 • 36,00 zł
 • C1 inhibitor. aktywność
  / wynik 35 d. rob. /
 • 135,00 zł
 • C1 inhibitor. stężenie
  / wynik 8-12 d. rob. /
 • 117,00 zł
 • Łańcuchy lekkie kappa
  / wynik 8 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • Łańcuchy lekkie kappa w moczu
  / wynik 8 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • Łańcuchy lekkie lambda
  / wynik 8 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • Łańcuchy lekkie lambda w moczu
  / wynik 8 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • Immunofiksacja (A. G. M. kappa. lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy  / wynik 8 d. rob. /
 • 169,00 zł
 • Immunofiksacja (AGM łącznie. kappa. lambda. wolne kappa. wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu
  / wynik 8 d. rob. /
 • 174,00 zł
 • Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy
  / wynik 7 d. rob. /
 • 125,00 zł
 • Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu
  / wynik 7 d. rob. /
 • 125,00 zł
 • Wolne kwasy tłuszczowe
  / wynik do 30 d. rob. /
 • 120,00 zł
 • Apo A1   / wynik 10 d. rob. /
 • 48,00 zł
 • Lipoproteina Lp(a)
  / wynik 7 d. rob. /
 • 118,00 zł
 • Lipoproteina. rozdział elektroforetyczny
  / wynik 9 d. rob. /
 • 102,00 zł
 • Aldolaza  / wynik 9 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • Acetylocholinesteraza krwinkowa
  / wynik 5 d. rob. /
 • 87,00 zł
 • IgG1. podklasa  / wynik 17 d. rob. /
 • 165,00 zł
 • IgG2. podklasa  / wynik 17 d. rob. /
 • 165,00 zł
 • IgG3. podklasa  / wynik 17 d. rob. /
 • 165,00 zł
 • IgG4. podklasa  / wynik 17 d. rob. /
 • 165,00 zł
 • IgG1-4. zestaw podklas  / wynik 17 d. rob. /
 • 305,00 zł
 • Profil limfocytarny podstawowy (T. B. NK. T pom.. T supr.)
  / wynik 3 d. rob. /
 • 305,00 zł
 • Markery aktywacji limfocyta T   / wynik 5 d. rob. /
 • 227,00 zł
 • Subpopulacje limfocytów   / wynik 5 d. rob. /
 • 307,00 zł
 • Stosunek limfocytów CD4/CD8   / wynik 3 d. rob. /
 • 160,00 zł

INFEKCJE

 • HBs antygen   / wynik 1 d. rob. /
 • 25,00 zł
 • HBs przeciwciała
  / wynik 3 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • HBe antygen   / wynik 1 d. rob. /
 • 45,00 zł
 • HBe przeciwciała
  / wynik 1 d. rob. /
 • 50,00 zł
 • HBc przeciwciała całkowite
  / wynik 1 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • HBc przeciwciała IgM
  / wynik 1 d. rob. /
 • 45,00 zł
 • HBV met. PCR. ilościowo   / wynik 13 d. rob. /
 • 215,00 zł
 • HBV met. PCR. jakościowo
  / wynik 13 d. rob. /
 • 115,00 zł
 • HBV met. PCR. genotypowanie A - H   / wynik do 12 d. rob. /
 • 454,00 zł
 • HBV met. PCR. lekooporność na lamiwudynę
  / wynik do 12 d. rob. /
 • 415,00 zł
 • HBV met. PCR. lekooporność entekawir
  / wynik do 12 d. rob. /
 • 415,00 zł
 • HCV przeciwciała  / wynik 1 d. rob. /
 • 37,00 zł
 • HCV met. PCR. ilościowo   / wynik 5 d. rob. /
 • 185,00 zł
 • HCV met. PCR. jakościowo   / wynik 5 d. rob. /
 • 120,00 zł
 • HCV genotypowanie
  / wynik 18 d. rob. /
 • 295,00 zł
 • HAV przeciwciała całkowite
  / wynik 4 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • HAV przeciwciała IgM
  / wynik 4 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • HIV Ag/Ab (Combo)  / wynik 1 d. rob. /
 • 35,00 zł
 • Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2   / wynik 7 d. rob. /
 • 295,00 zł
 • HIV-1 met. PCR. ilościowo   / wynik do 12 d. rob. /
 • 265,00 zł
 • HIV-1 met. PCR. jakościowo
  / wynik 10 d. rob. /
 • 245,00 zł
 • HIV1/2. HCV. HBV badanie przesiewowe metodą NAT
  / wynik 9 d. rob. /
 • 280,00 zł
 • HTLV I/II. przeciwciała
  / wynik 12 d. rob. /
 • 195,00 zł
 • Kiła (Treponema pallidum). testy potwierdzenia (FTA.TPHA.VDRL.FTA ABS)   / wynik do 10 d. rob. /
 • 110,00 zł
 • Kiła (Treponema pallidum). FTA
  / wynik do 10 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • Kiła (Treponema pallidum). FTA ABS IgG   / wynik do 10 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • Kiła (Treponema pallidum). FTA ABS IgM   / wynik do 10 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • Kiła (Treponema pallidum). TPHA
  / wynik do 10 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • Kiła (Treponema pallidum). FTA ABS   / wynik do 10 d. rob. /
 • 80,00 zł
 • Kiła (Treponema pallidum). VDRL. monitorowanie leczenia
  / wynik do 5 d. rob. /
 • 50,00 zł
 • KPc. anty Treponema pallidum (Kiła)   / wynik do 1 d. rob. /
 • 24,00 zł
 • Toksoplazmoza IgG   / wynik d 1 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • Toksoplazmoza IgM   / wynik 1 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • Toksoplazmoza IgA   / wynik 14 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • Toksoplazmoza IgG awidność   / wynik 2 d. rob. /
 • 90,00 zł
 • Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM. met. Immunoblot
  / wynik 4 d. rob. /
 • 165,00 zł
 • Toxoplazma gondii met. PCR. jakościowo   / wynik 9 d. rob. /
 • 180,00 zł
 • Różyczka (Rubella virus) IgG   / wynik d 1 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • Różyczka (Rubella virus) IgM   / wynik 1 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • Różyczka (Rubella virus) IgG awidność   / wynik 16 d. rob. /
 • 170,00 zł
 • CMV (Cytomegalovirus) IgG   / wynik 1 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • CMV (Cytomegalovirus) IgM   / wynik 1 d. rob. /
 • 40,00 zł
 • CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność   / wynik 5 d. rob. /
 • 85,00 zł
 • CMV (Cytomegalovirus) met. PCR. ilościowo   / wynik 10-12 d. rob. /
 • 175,00 zł
 • CMV (Cytomegalovirus) met. PCR. jakościowo   / wynik 10 d. rob. /
 • 175,00 zł
 • CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR   / wynik 12 d. rob. /
 • 165,00 zł
 • Panel TORCH 10 patogenów IgG (Toxoplasma gondii. wirusa różyczki. Cytomegalowirusa (CMV). wirusa Herpes simplex typu 1 (HSV-1) i Herpes simplex typu 2 (HSV-2). Bordetella pertussis. Chlamydia trachomatis. parwowirusa B19. Treponema pallidum i VZV)   / wynik 9 d. rob. /
 • 160,00 zł
 • HSV (Herpes simplex virus) IgG. jakościowo   wynik 8 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • HSV (Herpes simplex virus) IgM. jakościowo   / wynik 8 d. rob. /
 • 65,00 zł
 • HSV (Herpes simplex virus) met. PCR. jakościowo / wynik 12 d. rob. /
 • 185,00 zł
 • HHV6 Herpeswirus typu 6 wykrywanie DNA met. PCR   / wynik 7 d. rob. /
 • 195,00 zł
 • EBV (Epstein-Barr virus) IgG   / wynik 1 d. rob. /
 • 52,00 zł
 • EBV (Epstein-Barr virus) IgM   / wynik 1 d. rob. /
 • 52,00 zł
 • Mononukleoza zakaźna. jakościowo   / wynik 1 d. rob. /
 • 19,00 zł
 • EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR. ilościowo   / wynik 10-12 d. rob. /
 • 340,00 zł
 • EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR. jakościowo   / wynik 12 d. rob. /
 • 200,00 zł
 • EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG   / wynik 3 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG   / wynik 3 d. rob. /
 • 62,00 zł
 • EBV (Epstein-Barr wirus) IgG. IgM profil met. IIF   / wynik 10 d. rob. /
 • 47,00 zł
 • Enterowirusy IgM
  / wynik 16 d. rob. /
 • 75,00 zł
 • Enterowirusy IgG
  / wynik 16 d. rob. /
 • 75,00 zł
 • Mycoplasma hominis - jakościowo PCR   / wynik 10 d. rob. /
 • 167,00 zł
 • Mycoplasma pneumoniae IgA   / wynik 10 d. rob. /
 • 70,00 zł
 • Mycoplasma pneumoniae IgG   / wynik 4 d. rob. /
 • 57,00 zł
 • Mycoplasma pneumoniae IgM   / wynik 4 d. rob. /
 • 57,00 zł
 • Mycoplasma pneumoniae met. PCR. jakościowo
  / wynik 10 d. rob. /
 • 215,00 zł
 • Mycoplazma genitalium met. PCR   / wynik 13 d. rob. /
 • 160,00 zł
 • Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA   / wynik 3 d. rob. /
 • 48,00 zł
 • Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA   / wynik 3 d. rob. /
 • 48,00 zł
 • Chlamydia pneumoniae IgA met.ELISA   / wynik 5-7 d. rob. /
 • 48,00 zł
 • Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF   / wynik 7 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF
  / wynik 7 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF   / wynik 7 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Chlamydia pneumoniae met. PCR. jakościowo
  / wynik 10-12 d. rob. /
 • 147,00 zł
 • Chlamydia pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae met. PCR. jakościowo
  / wynik 10-12 d. rob. /
 • 260,00 zł
 • Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA   / wynik 3 d. rob. /
 • 48,00 zł
 • Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA   / wynik 3 d. rob. /
 • 48,00 zł
 • Chlamydia trachomatis IgA met.ELISA   / wynik 7 d. rob. /
 • 55,00 zł
 • Chlamydia trachomatis met. PCR. jakościowo   / wynik 14 d. rob. /
 • 122,00 zł
 • Chlamydia trachomatis IgA met.IIF   / wynik 7 d. rob. /
 • 48,00 zł
 • Chlamydia trachomatis IgG met.IIF   / wynik 7 d. rob. /
 • 48,00 zł
 • Chlamydia trachomatis IgM met.IIF   / wynik 7 d. rob. /
 • 48,00 zł
 • Chlamydia psittaci. przeciwciała klasy IgG. IgM   / wynik 5 d. rob. /
 • 695,00 zł
 • Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka). met.PCR. jakościowo   / wynik 5-9 d. rob. /
 • 145,00 zł
 • Ureaplasma urealyticum met. PCR. jakościowo   / wynik 10 d. rob. /
 • 145,00 zł

HPV typy wysokoonkogenne

 • HPV HR DNA . 14 typów: 16. 18. inne (31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 66. 68) met. real time PCR. jakościowo
  / wynik 10 d. rob. /
 • 140,00 zł
 • HPV DNA HR 12 typów. genotypowanie: 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 66. 68 - DOZLECANE DO WYNIKU 396
  / wynik 17 d. rob. /
 • 80,00 zł

HPV typy wyskoonkogenne + niskoonkogenne

 • HPV DNA 18 typów. genotypowanie: 16. 18. 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 66. 68. 6/11. 42. 43. 44 met. real time PCR. jakościowo
  / wynik 12-17 d. rob. /
 • 280,00 zł
 • HPV DNA 30 typów genotypowanie: 6. 11. 16. 18. 26. 31. 33. 35. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 51. 52. 53. 54. 56. 58. 59. 61. 66. 68. 70. 72. 73. 81. 82. 89 met.mikromacierzy
  / wynik 14 d. rob. /
 • 315,00 zł
 • HPV 41 genotypów (6. 11. 16. 18. 26. 31. 33. 35. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 58. 59. 61. 62. 64. 66. 67. 68a. 68b. 69. 70. 71. 72. 73. 81. 82. 83. 84. 87. 89. 90) met. PCR. jakościowo
  / wynik 14 d. rob. /
 • 355,00 zł